• Om Miab Förvaltning
  • Träffa våra hyresgäster
  • Vi sponsar

Miab Förvaltning, ditt fastighetsbolag i Uppsala och Knivsta

Miab Förvaltning är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i och kring Uppsala och Knivsta. Vårt fokus ligger på centralt belägna klassiska byggnader med historia och värden som skapar karaktär och atmosfär. Nyckeln är att bevara och samtidigt modernisera utifrån dagens företagares behov. På så sätt uppfyller vi vår målsättning om långsiktigt renommé och hög kundnöjdhet. Vi är delägare i hotell Villa Anna, ett exklusivt och familjärt hotell beläget i Uppsalas domkyrkokvarter.

Miab började 1981 som ett litet företag med några få personer som hantverksmässigt utvecklade och tillverkade allergitester i samarbete med dåvarande Pharmacia Diagnostics. Grunden för företaget var en vetenskaplig upptäckt inom biomedicin. År 2006 såldes den biomedicinska delen och bolaget blev ett renodlat fastighetsbolag. Grundaren och VD var Anna-Stina Johansson. Anna-Stina var verksam i bolaget fram till sin bortgång 2016.

 

År 1987 förvärvade Miab de första två fastigheterna, Gamla missionskyrkan på Kungsgatan 16 (Gradängen) och fastigheten på Dragarbrunnsgatan 65/Kålsängsgränd 10 (Brynhild).

 

Arkitekt anlitades för att rita om Gamla missionskyrkan, byggd 1872 så att den lämpade sig för kontor och bostäder samtidigt som delar av kyrkorummet bibehölls.

 

Under samma period renoverades fastigheten på Dragarbrunnsgatan 65/Kålsängsgränd 10 bestående av fem byggnader uppförda mellan åren 1883 och 1956. Fastigheten har bland annat inrymt konfektionsfabrik, bilförsäljningshall, verkstad samt polisskola.

 

Att förvärva och vårda kulturfastigheter med intressant historia i Uppsala har blivit något av ett kännemärke för Miab Förvaltning. Det främsta exemplet är kanske det så kallade Prinshuset på Bäverns gränd 4, som Miab köpte år 2000. Andra historiska fastigheter i Uppsala som Miab äger är Åsgränd 1, Trädgårdsgatan 11 och Slottskällan. Läs mer om deras historia under Våra fastigheter.

 

En fastighet med en speciell plats i Miabs hjärta är Villa Anna nära Domkyrkan i Uppsala. Huset Odinslund 3 byggdes år 1874-76 på uppdrag av den kände brukspatronen Carl Ekman från Finspång, som bostad till hans dotter med familj. Efter Miabs inköp av fastigheten gjordes den om, tillsammans med krögaren Rafael Löfstedt, till ett exklusivt hotell och restaurang som öppnade i december 2009.

 

Miab har under åren även förvärvat en rad fastigheter i Knivsta. Här är profilen lite annorlunda, inte med fokus på kulturbyggnader utan på moderna industri- kontors- och bostadsfastigheter. Den första Knivstafastigheten köptes 1997, Genvägen, en industrifastighet från 1947. Idag äger vi även mark i AR där vi på lång sikt hoppas på att vara med i utvecklingen av området.

 

Målet för Miab Förvaltning AB är att långsiktigt äga, bevara och förvalta fastigheter framförallt  i Uppsala och Knivsta. Det är våra hyresgäster som gör vårt arbete möjligt.

 

2019 blev vi på Miab Förvaltning i Uppsala tilldelade utmärkelsen Årets Fastighetsprofil 2019 av Fastighetsägarna MittNord. Läs mer nedan.

Bilder

Miab förvaltar framför allt äldre fastigheter med charm och själ. Lokalerna är i stor utsträckning anpassade till moderna krav. Vi kan erbjuda lokaler mellan 6-900 kvm med en stor bredd av olika verksamheter, kontorslokaler, restauranger, butiker, hotell och gym. Tillsammans med kunden gör vi anpassningar av lokalen för att uppfylla kundens önskemål. Vi vill här visa några exempel på hur våra lokaler har anpassats till våra hyresgäster på olika sätt.

Daniel Sundqvist, Anette Svinghammar och Markus Lundberg

Dragarbrunnsgatan 65

Keep Training

Uppsalas första PT-studio finns på bottenvåningen i vår fastighet på Dragarbrunnsgatan 65 i Uppsala. Lokalen har tidigare varit kontor men under 2011 byggdes det om till gymlokal med reception, omklädningsrum och behandlingsrum. Keep Training ser till att du får ett individuellt träningsupplägg anpassat för just dina mål och de ser till att du fullföljer det som krävs för att du ska lyckas. Vi träffade VD Daniel Sundqvist.

 

Vad betyder lokalen för din verksamhet?
Läget är väldigt avgörande för att det ska vara lättillgängligt och centralt för våra kunder. Personligheten i lokalen skapar trygghet för våra kunder.

 

Vad i lokalen är speciellt anpassad för din verksamhet?
Hela lokalen är anpassad efter vår verksamhet. Vi har dusch, träningsytor, reception och behandlings- och coachningsrum.

 

Hur fungerar samarbetet med Miab?
Vi har en nära och personlig kontakt och de har alltid snabb service.

 

Vad tror du styr företagens val av lokal?
Tillgängligheten och den personliga miljön.

 

Hur lång var processen från första visning av Miabs lokal till anpassad och klar för inflyttning?
Det tog bara några månader. På senhösten var vi och tittade på lokalen som då stod tom. Det gjorde att vi kunde påbörja ombyggnationen direkt och redan i mars var det öppning.

 

Fastighet: Dragarbrunnsgatan 65

Rickard Arfvidsson

Forsbyvägen 1

Knivsta Hushållsservice

Knivsta Hushållsservice hyr en butikslokal i vår fastighet på Forsbyvägen 1 i Knivsta. Fastigheten stod klar 2008 och lokalen anpassades till Knivsta Hushållsservice under uppförande av fastigheten. Det är en komplett hushållsbutik med försäljning av vitvaror, småel, personvård, husgeråd och förbrukningsartiklar. Med lång erfarenhet inom branschen kan de svara på de flesta frågor som rör vitvaror och dess skötsel, tekniska frågor vid reparation, installation och hjälpa med rätt val inför köp. Vi träffade butikschefen Rikard Arfvidson.

 

Vad betyder lokalen för din verksamhet?
Placeringen är mycket viktig i vår bransch. Allt, som ljusinsläpp, storlek, läge, atmosfär m.m. påverkar våra kunder att känna sig välkomna och bekväma i vår lokal. Detta påverkar omedvetet deras beslut vid avslut av affär.

 

Vad i lokalen är speciellt anpassad för din verksamhet?
Anpassningen i vår lokal för vår verksamhet är flera. Till exempel entré med skrapmatta och värmeridå, utformning av kontor och strömförsörjning.

 

Hur fungerar samarbetet med Miab?
Miab använder våra tjänster till viss del i deras lokaler vilket gör att vi har ett bra samarbete.

 

Vad tror du styr företagens val av lokal?
De flesta företag försöker hitta lokaler med rätt anpassning för deras verksamhet. I många fall är det svårt då rätt lokal är svårt att finna.

 

Fastighet: Forsbyvägen 1

Anders och Solveig Warpman

Anders och Solveig Warpman

Trädgårdsgatan 11

Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi (LA) hyr en kontorslokal i vår fastighet på Trädgårdsgatan 11 i Uppsala. Deras affärsidé är att bidra till deras kunders förmåga att leda sin verksamhet i hållbar utveckling för ett mänskligare arbetsliv och lönsammare affärer. Fastigheten de sitter i kallas för Engelska villan och uppfördes år 1888 och köptes sedan av Miab förvaltning år 2007. Vi träffade Anders och Solveig Warpman från Näringslivets Ledarskapsakademi.

 

Vad betyder lokalen för din verksamhet?

Lokalen betyder väldigt mycket för oss då vi bedriver olika former av ledarutveckling. Vårt mål är att deltagarna ska kunna mötas fysiskt i ett tryggt sammanhang utanför sin vardag för möjlighet till olika former av övningar, reflektion, coachning och dialog. Vår stora lokal gör att vi kan ha en flexibel möblering som är anpassad efter det arbete som ska utföras tillsammans med kunden.

 

Vad betyder läget av fastigheten för din verksamhet?

Lokalens geografiska läge och det yttre och inre utseendet är mycket viktigt för oss. Kunderna ska ha lätt att ta sig till oss och eftersom Engelska Villan bara ligger 5-10 min promenadväg från resecentrum är det perfekt. Läget och byggnadens utseende är också betydelsefullt för vilken känsla man får när man besöker oss. Närheten till Universitetet, Carolina Rediviva, Slottet, Domkyrkan och studentnationerna går hand i hand med den akademiska profil som vi har på vårt företag och vår långa erfarenhet inom inte minst det gäller inkluderande ledarskap och social hållbarhet.

 

Hur fungerar samarbetet med Miab?

Miab är en bra samarbetspartner. Det är en lättillgänglig och trevlig personal som gör att vi känner oss viktiga som kunder.

 

Vad tror du styr företagens val av lokal?

Vi vet vad som styrde vårt val och det handlar om sammanhanget, flexibiliteten och trivseln. Det är viktiga förutsättningar för ett gott samarbete med våra kunder. Vi tror att det säkert är faktorer som även är viktiga för andra och Miab erbjuder ett brett sortiment av lokaler utifrån olika behov.

 

Fastighet: Trädgårdsgatan 11

Vi på Miab värnar om våra medmänniskor och har fått möjligheten att sponsra olika lokala organisationer. För oss är det viktigt att vara med och bidra. Vi vill att alla, oavsett ålder och bakgrund ska få ha chansen att vara med.

Allt Ljus På Uppsala

I år är vi på Miab Förvaltning med som ljusvärd under Allt ljus på Uppsala. Vår fastighet Slottskällan kommer att belysas under tre veckor. Ljusfestivalen arrangeras i november då ljusverk med koppling till relevanta profiler, platser och fenomen i Uppsala lyser upp stadskärnan i novembermörkret. Allt ljus på Uppsala arrangeras av Uppsala kommun och Uppsala City. Syftet är att uppmuntra Uppsalabor och besökare att ta sig ut i city under en av årets mörkaste månader och ta del av staden, konsten och de kringaktiviteter som arrangeras.

Bona Postulata

Bona Postulata är ett lokalt näringslivspris som vill uppmuntra uppländska företag som inte är så stora idag men som har förutsättningar att bli det i morgon.

– Det är en både intressant och angelägen uppgift att försöka identifiera de företag i länet som har potential att växa och utvecklas, säger landshövdingen Göran Enander som är ordförande i den jury som utser vinnarna.

Bakom priset står 18 företag och näringslivsorganisationer i länet som på det här sättet vill bidra till att företag med goda förutsättningar att utvecklas får den uppmärksamhet och draghjälp de förtjänar. Bona Postulatapriset skiljer därför sig från andra näringslivspris bland annat genom att de vinnande företagen får utbildning och mentorer istället för blommor och medaljer.

Bland tidigare vinnare finns bland andra det idag världskända klockföretaget Daniel Wellington (2014) och dataspelspionjären Starbreeze (1999).

Foto: Bris

Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Bris är en organisation som ligger Miab varmt om hjärtat. Vi tycker att det är viktigt att förhindra utanförskap och skapa en trygg uppväxt för barn.

Cykling utan ålder Uppsala

Cykling utan ålder är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret. Med anpassade lastcyklar upplever cyklisten och passagerarna tillsammans staden, besöker parker eller njuter av utsikten på turen. Miab har donerat två lastcyklar till Cykling utan ålder Uppsala för att fler människor ska få komma ut. Värdegrunden för Cykling utan ålder är att alla har “rätt till vind i håret”!

Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. De arbetar med akuta ärenden för barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet men också förebyggande för att motverka utanförskap och sociala klyftor. De kortsiktiga insatserna kan vara akut hjälp med mat och andra viktiga förnödenheter till enskilda familjer och på lång sikt arbetar de med att påverka skolor, föreningar och politiker genom att lyfta frågan och skapa debatt om barnfattigdom. För Miab är det viktigt att bidraga så att fler får bättre möjligheter i samhället och genom Giving People kan vi göra skillnad för de utsatta barnen och deras familjer.

Fotograf: Christian Olars, Aktivt familjeliv

HittaUt

HittaUt Knivsta är en populär fysisk aktivitet som alla kan deltaga i och där man med hjälp av karta letar checkpoints i Knivstas närområde. Hitta ut ägs av Svenska Orienteringsförbundet men drivs ideellt av orienteringsklubbar på närmare 75 platser runt om i Sverige och i Knivsta är det L-100 IF som är arrangör.  Familjer, unga och gamla, skolklasser och företag kan tillsammans eller enskilt vara aktiva utomhus i Knivstas naturområden. Miab vill vara med och skapa förutsättningar för en rörligare vardag där grunden för en god hälsa läggs. HittaUt är en verksamhet som är både enkel och lika för alla i denna strävan.

Hittaut Knivsta 2021
Intresset för Hittaut höll i sig även i år och till slut var det 1.856 deltagare som någon gång hade registrerat checkpoints. En enkät bland deltagarna visar att merparten letar checkpoints under ofta långa promenader och vid många olika tillfällen. Deltagarna är på det hela taget fortsatt entusiastiska över detta nya sätt för motion.

Lite data/fakta kring projektet:
• Pågick 10 april – 10 oktober
• Kartan trycktes i 13.000 ex och delades ut till alla drygt 7.500 hushåll i kommunen och fanns dessutom tillgänglig på sex utlämningsställen i Knivsta, Alsike och Långhundra.
• Totalt 165 checkpoints, varav 20 för cykel, med varierande svårighetsgrad placerades ut
• 1.856 deltagare registrerade 66.220 checkpoints (i snitt 36 checkpoints/deltagare; deltagarna var i åldrarna 1 (ingående i familj) till 100 år, i genomsnitt 40 år
• 70 deltagare besökte alla checkpoints
• Högstadieeleverna tävlade under hösten om bästa klass i Skolutmaningen
• Projektet uppmärksammades i ett bredare sammanhang när vår projektledare utsågs till Årets Knivstabo.

Nattvandrarna

Nattvandrarna Sverige är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation med lokala grupper och föreningar. Syftet och målet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor som rör sig ute på kvällar och nätter. Det behövs vuxna som bryr sig, lyssnar och ser ungdomen, kan skapa gränser och ge stöd och hjälp när det behövs. Nattvandrarnas närvaro förebygger kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. De verkar för att skapa tilltro och bygga jämställda relationer.

Sirius Bandy

Vi delar in värdegrunden i två delar – den ena är mer övergripande och handlar om klubbens roll i samhället. Alla som verkar inom Sirius skall vara goda förebilder för andra och vi skall agera på ett ödmjukt och ansvarsfullt sätt. Vi är dessutom medvetna om att idrott är en viktig del i samhället och vi har till uppgift att ta ett samhällsansvar utifrån vår position och den möjlighet vi har att bidra på ett positivt sätt som idrottsklubb.

Den andra delen handlar mer om agerandet inom klubben: All vår verksamhet bygger på god kamratskap där alla behandlas lika. Fair Play är en självklarhet – spelare och ledare skall vara föredömen både på och utanför planen. Vi skall ha tydliga målsättningar som hela tiden leder till både klubbens och individens utveckling.