Drottninggatan 13, Uppsala

Drottninggatan 13 - Uppsala

Drottninggatan 13

Huset uppfördes 1780 som ett envåningshus och var till en början sockenkyrka, klockarbostad och skola. På- och ombyggnad utfördes 1852 och inre ombyggnad genomfördes 1941 efter ritningar av Per Lindquists arkitektkontor. Miab Förvaltning köpte fastigheten 2006 av Uppsala Kyrkliga Samfällighet.

Lokalerna inrymmer idag bland annat Café Genomfarten för ungdomar och värmestugan Grottan för hemlösa.

 

Historiskt foto: Upplandsmuseet

Bilder