Wallingatan 10, Uppsala

Wallingatan 10 - Luthagsgården

Wallingatan 10 - Luthagsgården

“Luthagsgården” byggdes år 1923 och är en vacker pärla i Luthagen.

Elisabeth kliniken kunde med hjälp av den “Appelqvistska” donationen, påbörja bygget av “Luthagsgården”. I byggnadskommittén satt bland andra Gunnar Leche, som var stadsarkitekt i Uppsala. Bygget blev klart juni 1925 och kostade totalt 240.000 kr. Fastigheten bestod av 25 lägenheter, sällskapsrum och personalrum och var främst menad att inhysa pensionärer.

Mellan åren 1974 och 1994 var det en kriminalvårdanstalt för ungdomar och 1994 blev det ett läkarhus.

Vi köpte huset 2001 och färdigställde parkeringsytor samt planteringar under detta år. Byggnadens bruksarea är ca 800 kvm.

Bilder